معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر مطرح کرد

نقش پررنگ کسری بودجه

شناسه خبر: 14764 سرویس: آموزشی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان این که یکی از برنامه‌های سال آینده این دانشگاه ایجاد مراکز تحقیق و توسعه صنعت در دانشگاه و افزایش تعداد آن‌ها است، از تاثیر زیاد کسری بودجه بر برنامه‌های پژوهشی-فناوری این دانشگاه در سالی که گذشت خبر داد.


دکتر حسین حسینی تودشکی درباره فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سالی که گذشت گفت: وضعیت پژوهشی دانشگاه در سالی که گذشت خوب بود. ما به لحاظ عملکرد پژوهشی در بحث‌های فناوری و نوآوری عملکرد خوبی داشتیم و اهدافی که مطابق برنامه‌های رسیدن به دانشگاه نسل ۳ داشتیم خوب تحقق پیدا کرد. اگر بتوانیم امکانات فضایی را ایجاد کنیم شاید بتوانیم با سرعت خیلی بیشتری نسبت به آنچه در برنامه پیش‌بینی شده به اهدافمان برسیم.

وی درباره برنامه‌های سال آینده دانشگاه امیرکبیر در حوزه پژوهش و فناوری گفت: برنامه‌های سال آینده ما افزایش همکاری‌های شاخه استراتژیک دانشگاه با صنعت، ایجاد مراکز R&D صنعت در دانشگاه و افزایش تعداد این مراکز تحقیق و توسعه و ایجاد مراکز نوآوری در دانشکده‌ها برای فعالیت مؤثر دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوری است.


حسینی در پایان در پاسخ به سوالی درباره تأثیر مسائل مالی بر برنامه‌های پژوهشی دانشگاه در سالی که گذشت گفت: کسری بودجه بسیار زیاد بر برنامه‌های امسال ما تأثیر گذاشته بود. اجازه بدهید وارد این موضوع نشویم.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی