نرخ تورم منتهی به دی ماه امسال به ۲۰.۶درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۲.۶ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

نرخ تورم به ۲۰درصد رسید

شناسه خبر: 7081 سرویس: اقتصادی

به نقل از مرکز آمار در دی ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل تورم (100=١٣٩٥) به ١٥٤,٧ رسید که نسبت به ماه قبل 2 درصد افزایش نشان می­‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٩,٦ درصد می‌باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٣٩,٦ درصد بیشتر از دی ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (٣٧,٤ درصد) 2.2 واحد درصد افزایش یافته است.


نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به دی ماه ١٣٩٧ به 20.6 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (18 درصد) 2.6 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٢,٨ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» 1.6 درصد افزایش نشان می­‌دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به دی ماه ١٣٩٦ برای این دو گروه به‌ترتیب 57.8 و 32.4 درصد می­‌باشد.

افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری کشور

شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در دی ماه ١٣٩٧ به عدد ١٥٤,١ رسید که نسبت به ماه قبل 2 درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 39 درصد است که نسبت به ماه قبل (٣٦,٩ درصد) 2.1 واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم خانوارهای روستایی کشور

شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در دی ماه ١٣٩٧ به عدد ١٥٨,٤ رسید که نسبت به ماه قبل 2 درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٤٢,٧ درصد است که نسبت به ماه قبل (٣٩,٩ درصد) 2.8 واحد درصد افزایش داشته است.


تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری

در ماه جاری اکثر بخش‌های زیرمجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه بوده‌اند. در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «گوشت» (گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «هتل و رستوران» (انواع غذاهای سروشده در رستوران)، گروه «مبلمان، لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها» (انواع شوینده­‌ها)، گروه «پوشاک و کفش» و گروه «بهداشت و درمان» (انواع دارو) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل گروه «دخانیات» کاهش قیمت داشته است و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» تجهیزات رایانه نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به دی ماه ١٣٩٧ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ١٩,٦ درصد برای دهک اول تا ٢٢.٣ درصد برای دهک دهم است.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی