این است که باید رویکردها و ذات اقتصادی کشور به سمت رشد حرکت کند و به معنای بهتر هدف‌گیری اقتصاد به سمت رشد باشد.

کاهش تورم با هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید

شناسه خبر: 7187 سرویس: کسب و کار


با این شرایط توسعه و اصلاح و در کنار آن بهبود وضعیت اقتصادی را خواهیم داشت.
علاوه بر این سازکارهای نهادها باید اصلاح شود که در صورت تحقق این امر در بلندمدت موفق خواهیم بود. چنانچه در این مسیر پیش نرفتیم در بلندمدت نیز با همین مشکلات مواجه خواهیم بود.
باید کاهش تورم در دستور کار قرار بگیرد تا رشد قیمت‌ها متوقف شود. کاهش تورم امروز ضرورت اقتصاد است که اگر این موضوع هم در موعد مناسب خود بررسی و اصلاح نشود، دیگر در آینده با مشکلات بدتری روبه‌رو خواهیم شد.
کاهش تورم باید به کاهش رشد قیمت‌ها منجر شود تا با افزایش قدرت خرید مردم، اقتصاد از بحرانخارج شود.

این حرکت را می‌توان با برخی سیاست‌ها و هدایت سرمایه به سمت تولید انجام داد که البته این امر نیاز به امنیت و اطمینان‌بخشی به تولیدکنندگان و حمایت‌های معنوی و فرهنگی از صاحبان سرمایه و تولید‌کنندگان دارد.
تولید‌کنندگان ایرانی در صورت حمایت بجا و به‌موقع می‌توانند اقتصاد بحران‌زده را نجات دهند؛ چراکه این بحران به دنبال عدم حمایت و ناتوانی تولید داخلی در برابر کالاهای خارجی ایجاد شده است.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی