امسال با کمک و تلاش سازمان برنامه و بودجه میزان بودجه بخش پژوهش و فناوری سال آینده افزایش یافت. افزایش بودجه ای که ضرورت دارد صرف حمایت و ارایه خدمات به واحدهای فناور شود.

حمایت از واحدهای فناور با افزایش بودجه بخش پژوهش

شناسه خبر: 7207 سرویس: کسب و کار

چهار قدم اصلی برای بودجه مبتنی بر عملکرد، شامل تنظیم بودجه مبتنی بر عملکرد، اجرای عملیاتی بودجه، دریافت اطلاعات به صورت دوره‌ای و ثبت آنها در سامانه نرم‌افزاری مرکزی و نظارت بر بودجه در قالب بودجه تفضیلی پارک‌های علم و فناوری است.


از اینروسیاست‌های کلان تنظیم این بودجه شامل کنترل هزینه‌های مستمر پرسنلی و غیر پرسنلی، اهتمام جدی به هزینه برنامه توسعه فناوری، اجتناب از انتقال بودجه جاری به اعتبارات احداث عمرانی و شفاف‌سازی و ثبت صحیح هزینه‌های برنامه‌ها و گزارش‌دهی به واحدهای فناور و تایید هزینه‌ها توسط مدیریت ذیربط شده است. قابلیت تولید گزارش های اعلام شده بر اساس دریافت درخواست از نرم‌افزار واسط، قابلیت مدیریت تصویب و تخصیص اعتبارات به واحدهای سازمانی و فناور به تفکیک فعالیت‌ها، قابلیت ثبت تایید مسئول ذیربط برای هزینه‌های هر ریزبرنامه و قابلیت گزارش‌دهی برخط به مسئولان و دارندگان گرنت نیز از قابلیت‌های سامانه مالی پارک‌های علم و فناوری به شمار می‌رود.

دو جهت گیری گرنت فناوری
در بحث گرنت فناوری دو جهت‌گیری وجود دارد؛ نخست بحث افزایش بودجه که مشمول پارک‌های علم و فناوری می‌شود و دوم بحث گرنت فناوری برای حوزه فناوری و نوآوری در مراکز پژوهشی که کار بسیار بزرگی بوده و با کمک سازمان برنامه و بودجه کشور میزان آن ذیل ردیف معاونت پژوهش و فناوری از ۶۰۰ میلیون تومان در سال جاری به بیست میلیارد و هفتصد میلیون تومان در سال آینده افزایش پیدا کرده است. فعال کردن این گرنت به این شکل است که این عدد به اضافه معادل این عدد از مراکز دانشگاهی و پژوهشی که در برنامه شرکت دارند، به اضافه پارک علم و فناوری آن منطقه یعنی سه تا ۲۰ میلیارد تومان فراهم می‌شود. امید است این عدد با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی دو برابر شده و صرف امر تجاری‌سازی فعالیت‌های مراکز پژوهشی شود.

تعاملات جدید صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارت علوم
یکی از بحث‌هایی که در صندوق شکوفایی و نوآوری دنبال می‌شود، بحث تعامل با اکوسیستم نوآوری است که در بحث تعامل سه مجموعه پارک‌های علم و فناوری، صندوق‌های پژوهش و فناوری و وزارت علوم و مجموعه مراکز دانشگاهی و پژوهشی در ارتباط نزدیک هستند. از پارک فناوری پردیس، پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان و پارک علم و فناوری تبریز درخواست شد تا طی جلساتی مدل همکاری پارک‌های علم و فناوری با صندوق نوآوری و شکوفایی را ارایه کنند.
تشکیل یک کارگروه برای طراحی مدل همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و پارک‌های علم و فناوری، نظرسنجی از تمامی پارک‌ها و مراکز رشد در خصوص همکاری و پاسخ‌گویی ۱۴ پارک علم و فناوری از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در این زمینه است. ایجاد شرایطی برای حمایت از شرکت‌های فناور غیر دانش‌بنیان، ایفای نقش کارگزاری صندوق نوآوری و شکوفایی و حمایت از صندوق‌های پژوهش و فناوری استانی نیز از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده است.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی