گزارش عملکرد بودجه نشان میدهد، در ۸ ماه نخست سال جاری با رشد ۲۰ درصدی پرداختهای هزینه ای تراز عملیاتی بودجه منفی ۹۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

پرداخت‌های هزینه‌ای دولت/ رشد ۲۰ درصدی

شناسه خبر: 8253 سرویس: اقتصادی

بررسی گزارش عملکرد بودجه نشان میدهد در 8 ماهه ابتدایی سال حدود 173 هزار میلیارد تومان بابت پرداختهای هزینه ای (جاری) دولت لحاظ شده که این رقم نسبت به پرداخت در مدت مشابه سال قبل رشد 20 درصدی را تجربه کرده است.

گفتنی است، در این مدت درآمدهای مالیاتی دولت 67 هزار میلیارد تومان بوده که فقط 11.7 درصد رشد کرده است. کل درآمدها با احتساب سایر درآمدها نیز حدود 85.5 هزار میلیارد تومان است که فقط 1.8 درصد رشد داشته است. لازم به ذکر است جدول وضعیت بودجه عمومی دولت نشان میدهد تراز عملیاتی بودجه در 8 ماهه نخست سال منفی 94 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 47 درصدی را شاهد بوده است.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی