عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اضهار کرد: FATF در حقیقت یک برجام دیگر است و در حال حاضر که در لیست سیاه نیستیم چه اتفاق مثبتی برای کشور افتاده است و یا چه مزایایی وجود دارد که اگر در لیست سیاه قرار بگیریم آن ها را از دست خواهیم داد

FATF در حقیقت یک برجام دیگر است

شناسه خبر: 8320 سرویس: اقتصادی

محمد علی پورمختار با بیان اینکه موافقان FATF می گویند اگر این تعهد را نپذیریم وارد لیست سیاه می شویم، گفت: واقعیت این است وقتی سوال می شود آیا تضمینی وجود دارد با پذیرش FATF، مسائل و مشکلات درباره انتقال پول حل شود، پاسخ می دهند خیر. ما حتی انتظار نداریم با پذیرش FATF تحریم های بانکی برطرف شود.


وی اضافه کرد: آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمان اعلام کرد، با پذیرش FATF تضمینی وجود ندارد مشکلات حل شود و فقط بهانه آمریکایی ها و اروپایی گرفته می شود و در واقع اروپایی ها می گویند ایران باید به FATF بپیوندد تا حداکثر نظارت را داشته باشیم.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: FATF در حقیقت یک برجام دیگر است و این در حالی است که هیچ اعتمادی به آمریکایی ها وجود ندارد بخصوص آنکه پس از نقض برجام توسط آمریکایی ها، یک سال دنبال راهکار مالی هستند و آن را مشروط به شرایطی از جمله پذیرش FATF دانستند که این در واقع به معنی هیچ است.

وی با تصریح بر اینکه اروپایی ها هم در زمین آمریکا بازی می کنند، اظهار کرد: اروپایی ها هیچ قولی نداده اند که اگر ایران به FATF بپیوندد، مشکلات را برطرف می کند و تنها گفتند در لیست سیاه قرار نمی گیریم. سوال اصلی این است در حال حاضر که در لیست سیاه نیستیم چه اتفاق مثبتی برای کشور افتاده است و یا چه مزایایی وجود دارد که اگر در لیست سیاه قرار بگیریم آن ها را از دست خواهیم داد؟ دوستان موافق FATF پاسخی برای این پرسش ها ندارند.

پورمختار بیان کرد: ما مخالفان FATF به شدت نگران آثار و تبعات بسیار منفی پذیرش FATF و الزامات آن هستیم. تهدیداتی که آمریکایی ها در این مدت علیه کشورهای اروپایی که عضو FATF هستند تا از رابطه با ایران دست بردارند، نشان می دهد با وجود تحریم های آمریکا پیوستن به FATF چه سودی دارد زیرا اساسا اروپایی ها جرات ندارند به آمریکا نه بگویند و این بدان معنا است که FATF هیچ اثری بر کاهش تحریم ها ندارد.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی