دانستنی‌های شراکت در کسب و کار!

شناسه خبر: 14754 سرویس: کسب و کار

شراکت در کسب و کار به معنای گردآمدن مجموعه‌ای از افراد برای تحقق هدفی تجاری است که هر یک از آن‌ها بخشی از کسب‌وکار را برعهده‌ می‌گیرند.

رابطه میان شرکا، وظایف آنان در مقابل یکدیگر و وظایف‌شان در قبال کسب‌وکار در توافقنامه مشارکت معین می‌شود.در مشارکت صاحبان کسب‌وکار، سود به‌دست‌آمده، بدهی‌ها و تصمیم‌گیری را به اشتراک می‌گذارند. این یکی از مزایای مشارکت است، به‌خصوص اگر شرکا مهارت‌های مختلفی داشته باشند و بتوانند با یکدیگر کار کنند. البته در طول سال‌ها در موارد بسیاری مشارکت‌ها دوام چندانی نداشته و پایان‌یافته است. این یکی از معایب اصلی مشارکت در کسب‌وکار است. مهم است که بتوانیم بین این مزایا و معایب تعادل ایجاد کنیم.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی