تخریب مسیر ارتباطی ۱۳ روستا و چندین شهرک صنعتی در قائمشهر

تخریب پل سنگتاب بر اثر بارش های منتهی به سال 97

شناسه خبر: 14783 سرویس: اجتماعی

طبق گزارش تهیه شده توسط خبرگزاری آیان نیوز، پل سنگتاب واقع بر رودخانه ی تلار، بر اثر بارش های اخیر باران تخریب گردید. این پل در شهرستان قائمشهر، و در 5 کیلومتری قائمشهر – جاده کیاکلا به قائمشهر واقع شده است که راه اصلی 13 روستا و چندین شهرک صنعتی می باشد.


این پل شامل چهار دهانه بوده که دو دهانه آن به دلیل لغزش یکی از ستون ها تخریب گردید. دلیل اصلی تخریب، عمیق نبودن ستون های پل و فرسایش سنگ و خاک های اطراف ستون و جهت دهی کل آب های رودخانه فقط بر روی دو دهانه ی تخریب شده پل است که بعد از بارش شدید باران ها اخیر، ستون از جایش منحرف شده و موجب تخریب پل شده است.

در زمان تهیه گزارش، با حضور فعال جناب آقای مهدی محمدی، فرماندار شهرستان قائمشهر، مواجه شدیم. ایشان فرمودند، تعمیرات پل 2.5 میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. لذا، راهکار اتخاذی فعلی برای برقراری راه ارتباطی، تا تامین بودجه های لازم، ایجاد یک پل انحرافی است.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی