بارش‌های حوضه‌های اصلی آبریز کشوردر ۵ روز نخست بهمن‌ماه، تنها به اندازه ۰.۱ میلیمتر بارش در حوضه آبریز "خلیج فارس - دریای عمان" به ثبت رسیده و احتساب این میزان بارش اندک، در مجموع کشور رقمی نزدیک به صفر است.

نگرانی از بهمنِ بی‌بارش

شناسه خبر: 7112 سرویس: اجتماعی

بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزشهای جوی از اول مهر تا 5 بهمن سال آبی 98-97 (125 روز ابتدایی سال آبی جاری) بالغ بر 127.3 میلیمتر است.


این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت( 105.4 میلیمتر) 20.8 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته( 41 میلیمتر) 210.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین حجم بارش‌های کشور از اول مهر تا 5 بهمن به 209 میلیارد و 794 میلیون مترمکعب رسید.

از مجموع 127.3 میلی‌متر بارش ثبت‌شده در 125 روز ابتدایی سال آبی جاری، 35.2 میلی‌متر بارش در 35 روز ابتدایی زمستان به‌ثبت رسیده است. نکته قابل توجه این است که تمامی این 35.2 میلیمتر بارش‌های زمستانی، در دی‌ماه به ثبت رسیده و در 5 روز ابتدایی بهمن‌ماه بارشی در کشور نداشته‌ایم.

در واقع با بررسی بارش‌های حوضه‌های اصلی آبریز کشور در 5 روز نخست بهمن‌ماه، تنها به اندازه 0.1 میلیمتر بارش در حوضه آبریز "خلیج فارس - دریای عمان" به ثبت رسیده و احتساب این میزان بارش اندک، در مجموع کشور رقمی نزدیک به صفر است.
مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی